ไกด์ภาษาไทย

บริการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย บริการเป็นล่ามแปลภาษาไทยสำหรับนักธุรกิจ บริการด้านการช้อปปิ้งเช็คข้อมูลร้านค้าต่างๆที่ท่านสนใจและช่วยสื่อสารกับพนักงานขายสินค้าเพื่อให้ท่านได้สินค้าที่ท่านต้องการ นักไกด์ของบริษัทเราเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งมีใบอนุญาตนักไกด์ภาษาไทยซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีความรู้ด้านต่างๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม แฟชั่น เป็นต้น ซึ่งท่านจะได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง

1-25คน

ราคา


ครึ่งวัน 20,000〜


หนึ่งวัน 25,000〜


เกินเวลาที่กำหนด 2,500〜


  • ครึ่งวันไม่เกิน 4 ชั่วโมง
  • หนึ่งวันนานกว่า 4 ชั่วโมงและไม่เกิน 8 ชั่วโมง
  • เกินเวลาที่กำหนดคิดเป็นชั่วโมงละเท่าไร

ค่าใช้บริการไกด์ภาษาไทย (สำหรับ 1-25 คน) ค่าใช้บริการไกด์ภาษาไทยดังกล่าวยังไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งไกด์ภาษาไทยต้องจ่ายในการปฏิบัตรหน้าที่ เช่น ค่าโดยสาร ค่าตั๋วเข้าชม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ซึ่งลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้


ご予約

26-45คน

ราคา


ครึ่งวัน 35,000〜


หนึ่งวัน 45,000〜


เกินเวลาที่กำหนด 4,500〜


  • ครึ่งวันไม่เกิน 4 ชั่วโมง
  • หนึ่งวันนานกว่า 4 ชั่วโมงและไม่เกิน 8 ชั่วโมง
  • เกินเวลาที่กำหนดคิดเป็นชั่วโมงละเท่าไร

ค่าใช้บริการไกด์ภาษาไทย (สำหรับ 26-45 คน) ค่าใช้บริการไกด์ภาษาไทยดังกล่าวยังไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งไกด์ภาษาไทยต้องจ่ายในการปฏิบัตรหน้าที่ เช่น ค่าโดยสาร ค่าตั๋วเข้าชม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ซึ่งลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้


ご予約

46คนขึ้นไป

ราคา


ครึ่งวัน 50,000〜


หนึ่งวัน 70,000〜


เกินเวลาที่กำหนด 7,000〜


  • ครึ่งวันไม่เกิน 4 ชั่วโมง
  • หนึ่งวันนานกว่า 4 ชั่วโมงและไม่เกิน 8 ชั่วโมง
  • เกินเวลาที่กำหนดคิดเป็นชั่วโมงละเท่าไร

ค่าใช้บริการไกด์ภาษาไทย (สำหรับ 46 คนขึ้นไป) ค่าใช้บริการไกด์ภาษาไทยดังกล่าวยังไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งไกด์ภาษาไทยต้องจ่ายในการปฏิบัตรหน้าที่ เช่น ค่าโดยสาร ค่าตั๋วเข้าชม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ซึ่งลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ บางกรณี เช่น กรุ๊ปใหญ่ กรุ๊ปผู้สูงอายุ กรุ๊ปเด็ก อาจจะต้องใช้บริการไกด์ภาษาไทย 2 คน


ご予約